Zarząd

 

Zarząd Stowarzyszenia Wielicki UTW:

Elżbieta Jadwiga Achinger Prezes Stowarzyszenia
Marian Parafiniuk Wiceprezes Stowarzyszenia
Małgorzata Kozdęba Sekretarz
Halina Sinkunas Skarbnik
Jerzy Duda Członek Stowarzyszenia

 

Komisja Rewizyjna

Jan Jucha przewodniczący
Stawarz Zofia
Gurba Jacek