Zarząd

 

Zarząd Stowarzyszenia Wielicki UTW:

1- Elżbieta Achinger – Prezes Stowarzyszenia
2- Julia Bagińska- Wiceprezes Stowarzyszenia
3- Maria Jakubowska-Chwastek -Sekretarz Stowarzyszenia
4- Włodzimierz Mularczyk – Skarbnik Stowarzyszenia
5- Urszula Rozwadowska -Członek Zarządu Stowarzyszenia

Skład Komisji Rewizyjnej :
1- Zofia Stawarz- Przewodnicząca Komisji
2- Elżbieta Jakubska – Członek Komisji
3- Kazimierz Nowak- Członek Komisji

 

Related Images: