Strona główna » Aktualności » Współtworzenie w opiece domowej

 
 

Współtworzenie w opiece domowej

 

(Źródło: Instytut usług społecznych Praga 4)

 

Współtworzenie w opiece domowej – połączenie idealne?

Starzejące się społeczeństwo i brak opiekunów formalnych napędzają potrzebę stworzenia innowacyjnych produktów i usług w sektorze opieki domowej. Pytanie brzmi: jak dostarczyć takie rozwiązania, które zostaną zaakceptowane przez użytkowników końcowych? Odpowiedzią mogłaby być metoda współtworzenia, która zakłada ścisłą współpracę z seniorami podczas procesu projektowania. Ale czy to zadziała?

Aby to sprawdzić, 20 firm i świadczeniodawców usług publicznych z sześciu europejskich krajów wzięło udział w projekcie Hocare2.0 i przetestowało metodę współtworzenia przy opracowywaniu nowych produktów i usług. Wspierani byli przez Laboratoria Współtworzenia, czyli sieci MŚP, świadczeniodawców usług opieki domowej, uczelni i użytkowników końcowych. Co więcej, skorzystali z profesjonalnych opracowań, które były swoistymi przewodnikami po procesie współtworzenia z seniorami. W rezultacie, wszyscy doszli do podobnych wniosków, które przytoczymy na przykładzie rozwiązań z Włoch i Czech.

 

Łatwy dostęp do danych klinicznych

Działająca we Włoszech firma MEDnoTE rozwinęła system informatyczny służący zbieraniu i integracji danych klinicznych wszystkich usług opieki domowej, do którego dostęp mają zarówno specjaliści jak i mieszkańcy objęci opieką. Za pośrednictwem tabletu, smartfonu lub komputera użytkownik lub opiekun może porozmawiać z lekarzem, przekazując na bieżąco dane kliniczne takie jak: parametry życiowe, wyniki testów krwi wykonanych w domu. Kluczową zaletą tego rozwiązania jest uniknięcie niepotrzebnych wizyt w szpitalu i zapewnienie spokoju podopiecznym i ich opiekunom przez poczucie, że są oni na bieżąco monitorowani.

„Przedstawiciele firmy odnieśli się bardzo pozytywnie do metody współtworzenia. Informacja zwrotna od użytkowników była dla nich niezwykle cenna i pozwoliła na ulepszenie rozwiązania podczas etapu jego testowania.” – mówi Matteo Donelli z Izby Handlowej w Cremonie, który także uczestniczył w testowaniu usługi. I dodaje: – „Zaangażowani w proces seniorzy docenili poczucie bezpieczeństwa i użyteczność zaoferowanego im rozwiązania.”

Ambulans Społeczny

Instytut Usług Społecznych Praga 4 w Czechach opracował w ramach pilotażu innowacyjną usługę publiczną pn. Ambulans Społeczny. Ma ona zapewniać kompleksową pomoc podopiecznym i ich opiekunom w ramach „Centrum Usług Pomocy Rodzinie” działającego już w Instytucie. Usługa obejmuje m.in. świadczenie porad społecznych, informacje dotyczące świadczeń (zasiłek pielęgnacyjny, mobilność i inne świadczenia), pośrednictwo i współpraca z zarejestrowanymi służbami socjalnymi lub innymi placówkami (np. domy opieki, hospicja, domy seniora, itp.), poradnictwo psychologiczne, zajęcia grupowe (grupa samopomocy w zakresie opieki), poradnictwo w zakresie opieki paliatywnej.

Jan Schneider z Instytutu Usług Społecznych Praga 4 podkreśla, że „wykorzystanie podejścia współtworzenia wpłynęło na podniesienie jakości opieki, włączając nowoczesne technologie w komunikacji między podopiecznymi a ich bliskimi w czasie pandemii. Wspólne zaprojektowanie nowej usługi wywarło pozytywny wpływ zarówno na podopiecznych jak i personel Instytutu.” – dodaje.

 

Podsumowując, metoda współtworzenia spotkała się pozytywnym przyjęciem ze strony firm, publicznych świadczeniodawców oraz użytkowników końcowych. Proces może wydawać się skomplikowany i wymagający, szczególnie w odniesieniu do czasu, zaangażowania personelu i koordynacji pracy, ale efekty zdecydowanie są warte tych nakładów. Co więcej, Projekt HoCare2.0 dostarczył odpowiednich narzędzi, jak choćby podręczniki współtworzenia i grono eksperckie tworzące regionalne Laboratorium Współtworzenia, dzięki czemu wsparcie know-how jest na wyciągnięcie ręki.

 

O projekcie HoCare2.0

Projekt wspiera dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) z wykorzystaniem procesu współtworzenia.

Projekt jest realizowany przez 11 partnerów w 6 różnych krajach Europy Środkowej: w Czechach, Niemczech, Włoszech, na Słowenii, Węgrzech oraz w Polsce przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Województwo Małopolskie, w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

 

Więcej informacji o projekcie HoCare2.0

https://www.interreg-central.eu/HoCare2.0

https://www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce/baza-projektow-ewt/hocare20