Strona główna » ZDROWIE » Projekt „ Senior XXI wieku”

 
 

Projekt „ Senior XXI wieku”

 

Projekt dedykowany jest grupie 200 seniorów 60 + wywodzących się z gmin powiatu Wielickiego.

Oferta realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zadania publicznego wpisuje się w zakres działań statutowych Stowarzyszenia Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego edukacja prozdrowotna jest jednym z kluczowych elementów udzielanej pomocy dla osób starszych  zainteresowanych poprawą stanu zdrowia oraz popularyzacją zdrowego trybu życia. Projekt obecny jest kontynuacją dotychczasowych działań realizowanych  w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 5 lat  na Wielickim UTW i skupia się tym razem na  profilaktyce i usprawnianiu osłabiających się z wiekiem funkcji poznawczych oraz procesów myślowych u seniorów takich jak: pamięć, koncentracja uwagi, płynność skojarzeniowa, twórcze i logiczne myślenie.

Na zajęciach  prowadzonych w postaci  wykładów i warsztatów będzie  przekazana i zastosowana w praktyce  wiedza o pozytywnej neuroplastyczności mózgu czyli jak wykorzystywać naturalne możliwości naszego mózgu do zaopiekowania się sobą i przełamywania  psychicznych kryzysów związanych z negatywnym myśleniem o sobie  i o otaczającym świecie.

W trakcie zajęć „Fitness dla mózgu – warsztaty usprawniające funkcje poznawcze u seniorów uczestnicy:

  • zapoznają się z wiedzą na temat funkcjonowania pamięci i poznają zasady dobrego zapamiętywania,
  • poznają mnemotechniki – techniki efektywnego zapamiętywania informacji,
  • ćwiczą szybkie i skuteczne zapamiętywanie poprzez tworzenie skojarzeń na których oparte są wszystkie techniki pamięciowe,
  • wykorzystują nabytą wiedzę do zastosowania jej w praktyce dnia codziennego (np. listy zakupów, listy spraw do zrobienia, nazwy leków, zabiegów, tytuły piosenek, książek, imion i nazwisk nowo poznanych ludzi i łączenia ich z twarzami, ważnych dat, planu dnia)  oraz podczas zajęć nauki języka
  • rozwijają koncentrację uwagi i spostrzegawczość
  • poszerzają umiejętności związane z relaksacją (ze szczególnym uwzględnieniem zbawiennej funkcji kontaktu z przyrodą m.in. metody „ shinrin-yoku”(kąpieli leśnych)rozwijają kreatywne myślenie
  • rozwijają obszary odpowiedzialne za  planowanie i organizację czasu poprzez poznanie map myśli – narzędzia pozwalającego usprawniać funkcje zarządcze
  • poznają jak ruch i aktywność fizyczna wpływa na efektywną pracę naszego mózgu, wspólnie uczą się tego przez doświadczenie ruchu
  • nabywają wiedzę o pozytywnych funkcjach mózgu pozwalających przezwyciężać negatywne myślenie
  • W trakcie Warsztatów psychologicznych „ Aktywny Senior”  uczestnicy poznają   techniki polegające na doskonaleniu kompetencji psychospołecznych w celu wszechstronnego rozwoju osobowego ( m.in. rozwijania postawy dialogu; postawy życia społecznego ; umiejętności słuchania; poszukiwania, odkrywania i dążenia do celu; umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowania relacji i współpracy w grupie) w celu zwiększenia satysfakcji z życia .

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi: praca w zmieniających się podgrupach, brainstorming (burza mózgu), gry z elementami improwizacji, dyskusja moderowana, case studies z życia seniorów, praca własna i dużo rysowania czyli zapamiętywania obrazem oraz to co najbardziej lubi nasz mózg w uczeniu się: dobra zabawa i duża dawka dobrego humoru.

Podsumowaniem warsztatów z zakresu kompetencji psychospołecznych będzie przygotowanie przedstawienia pt . „AKTYWNY SENIOR”5 . Przedstawienie odbędzie się  dla społeczności lokalnej, rodzin seniorów albo innych seniorów biorących udział w projekcie ( w sytuacji nasilenia epidemii koronowarusa zostanie nagrane przedstawienie i udostępnione on- line )

 

UTW w porozumieniu ze współpracującymi przy konstruowaniu niniejszego projektu lekarzami,

zaplanował również program inicjujący i intensyfikujący aktywność ruchową  seniorów  poprzez

organizacje zajęć taneczno-ruchowych jak również zajęć  rehabilitacyjno- ruchowych połączonych z

wycieczkami oraz spacerami nordic walking..

 

 

Related Images:

Tags: