O nas

 

Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zostało założone w sierpniu 2014 r. Kontynuuje ono działalność zapoczątkowaną przez UTW działający przy stowarzyszeniu „SAIPLOW” od 2010 roku. Nasza uczelnia oferuje swoim studentom bardzo urozmaicony program zarówno wykładów jak i zajęć dodatkowych i stanowi modelowy przykład funkcjonowania tego typu instytucji. Dwa razy w miesiącu studenci mają możliwość wysłuchać ciekawych wykładów z różnych dziedzin nauki: literatury, historii, medycyny, psychologii, religioznawstwa, muzykologii, historii sztuki, geografii i astronomii i wielu innych. W małych najczęściej 15 osobowych grupach odbywają się zajęcia językowe (język angielski i niemiecki ), komputerowe, pilates, gimnastyka, basen, spacery nordic walking oraz warsztaty artystyczne.

Jest to miejsce nie tylko pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów, ale również spotkań i centrum wielu nowych inicjatyw.

Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z uniwersytetami w całej Małopolsce, jest współorganizatorem wielu imprez dla seniorów o zasięgu regionalnym m.in. I Małopolskiej Spartakiady Seniorów w Kłaju, I Małopolskiego Kongresu UTW w Krakowie oraz Małopolskich Senioraliów w 2014 r w Krakowie. Od lat studenci UTW biorą udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zarówno Województwa Małopolskiego jak i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( program ASOS ) i po uzyskaniu dofinansowania realizują wiele ciekawych programów mających głównie na celu aktywizację środowisk senioralnych.

Jednym z założycieli i pomysłodawców UTW w Wieliczce jest pani Elżbieta Achinger – obecnie Prezes Stowarzyszenia, która od lat angażuje się w działalność społeczną na rzecz seniorów. Najpierw jako radna sejmiku wojewódzkiego, a następnie jako posłanka podejmuje szereg działań dla środowiska osób starszych. Jest inicjatorką powstania wielu UTW w Małopolsce, m.in. w Kłaju, Łapanowie, Lipnicy Murowanej, Drwini, Gnojniku, Koszycach, Miechowie, Raciechowicach, Dobczycach, Gdowie, Bochni oraz Alwerni. Słuchacze tych uniwersytetów ściśle ze sobą współpracują organizując spotkania, wycieczki, Marsze Seniorów.

Stowarzyszenie UTW w Wieliczce jest czlonkiem zwyczajnym  Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń  UTW

logo utw

Related Images: