Kontakt

 

STOWARZYSZENIE WIELICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ul.Dembowskiego 4A/1, 32-020 Wieliczka

Numer konta: 63 8619 0006 0010 0200 9814 0001

Sprawy organizacyjne i inne: Zenona Kłapa

dyżur członków Zarządu

 

Koordynatorzy zajęć  WUTW:

  Elżbieta Achinger: tel. 601 520 909;      e-mail: ela.achinger@wp.pl;

  Zenona Kłapa:         tel. 695 514 902;     e-mail: zenona.klapa@onet.pl;

strona internetowa:      Stanisław Trzpit             e-mail: statrz9036@gmail.com

wycieczki:                 Lucyna Jakubowska