Strona główna » ZDROWIE » Fitness dla mózgu

 
 

Fitness dla mózgu

 

„  Fitness dla mózgu – warsztaty usprawniające funkcje poznawcze u seniorów   którzy:

  • zapoznają się z wiedzą na temat funkcjonowania pamięci i poznają zasady dobrego zapamiętywania,
  • poznają mnemotechniki – techniki efektywnego zapamiętywania informacji,
  • ćwiczą szybkie i skuteczne zapamiętywanie poprzez tworzenie skojarzeń na których oparte są wszystkie techniki pamięciowe

Warsztaty psychologiczne „ Aktywny Senior”

W trakcie warsztatów wykorzystujemy  skuteczne i sprawdzone, nowoczesne metody aktywizacji dorosłych i nabywania wiedzy przez doświadczenie, m.in. gra szkoleniowa, ćwiczenia coachingowe, , studium przypadku, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, burza mózgów oraz szereg różnego rodzaju gier szkoleniowych- w których uczestnicy poza ćwiczeniem umiejętności psychospołecznych będą mogli się dobrze bawić.

Zajęcia prowadzone sa metodami aktywnymi: praca w zmieniających się podgrupach, brainstorming (burza mózgu), gry z elementami improwizacji, dyskusja moderowana, case studies z życia seniorów, praca własna i dużo rysowania czyli zapamiętywania obrazem oraz to co najbardziej lubi nasz mózg w uczeniu się: dobra zabawa i duża dawka dobrego humoru.

 

 

edf

Related Images: