Strona główna » Aktualności » Dostęp do usług opieki domowej

 
 

Dostęp do usług opieki domowej

 

Jak ułatwiać dostęp do usług opieki domowej?

Co łączy seniorów w Polsce i Niemczech? Żyją w świecie zdominowanym przez technologie, które często są zbyt złożone i nieprzyjazne nie tylko dla osób starszych, ale też członków ich rodzin i opiekunów. Jak można im pomóc? Jak sprawić, by opieka domowa stała się łatwiejsza dla wszystkich?

Odpowiedzią może być zaangażowanie użytkowników końcowych w proces projektowania produktów i usług domowej opieki medycznej i społecznej. Można ich zapytać, jak robić to lepiej. Takie podejście nazywa się współtworzeniem. W ostatnim czasie przedsiębiorcy i dostawcy usług publicznych w 6 krajach europejskich testowali tę metodę, aby sprawdzić czy w takim sektorze jak opieka domowa jest to skuteczna droga do zaprojektowania rozwiązań odpowiadającym osobom starszym i ich opiekunom. W rezultacie powstały innowacyjne rozwiązania, takie jak aplikacje poprawiające komfort życia społecznego czy wirtualne wizyty lekarskie.

Pełni wspomnień

Dobrobyt społeczny jest jednym z kluczowych obszarów srebrnej gospodarki. Polska firma Simple Wool wpadła na pomysł stworzenia aplikacji na smartfony o nazwie Life Lines, która umożliwia seniorom utrzymywanie kontaktów towarzyskich z członkami rodziny i przyjaciółmi, a jednocześnie pomaga osobom z zanikami pamięci poprzez trening pamięci. Aplikacja umożliwia przechowywanie ważnych wspomnień, dat i zdjęć oraz pozostawanie w kontakcie z bliskimi osobami. Jednocześnie jest też prosta i przyjazna dla seniorów.

W prace nad aplikacją od samego początku zaangażowani byli seniorzy i członkowie ich rodzin. Uczestniczyli aktywnie w spotkaniach grup fokusowych i wywiadach.

“Informacje zwrotne od użytkowników końcowych były bardzo przydatne, a w niektórych momentach zaskakujące dla firmy. To właśnie seniorzy zasugerowali kilka ważnych funkcjonalności aplikacji. Takie poprawki są możliwe tylko przy zaangażowaniu użytkowników końcowych danego produktu, ponieważ informacja zwrotna jest przekazywana z ich perspektywy” – mówi pani Mudryk, właścicielka Simple Wool. Dodaje, że “rozwój każdego produktu (nie tylko innowacyjnego) ma sens tylko wtedy, gdy użytkownicy końcowi są zaangażowani w proces rozwoju od samego początku. Ponadto, przed rozpoczęciem prac nad pierwszym prototypem jakiegokolwiek produktu, należy zbadać potrzeby użytkowników końcowych, czy jego stworzenie ma w ogóle sens.”

Wirtualna opieka medyczna z udziałem pacjentów

Nie tylko sektor prywatny dąży do wprowadzania innowacji w zakresie usług opieki domowej. Szpital Uniwersytecki w Dreźnie, świadczący usługi publiczne w Saksonii w Niemczech, poszukiwał rozwiązania, które umożliwiłoby seniorom korzystanie z łatwo dostępnej i bezpiecznej opieki medycznej. Wspólnie z firmą Cultus GmbH, dostawcą usług publicznych, która prowadzi domy opieki oraz zapewnia opiekę seniorom w ich miejscu zamieszkania, opracowali innowacyjną usługę “wideokonsultacje z asystą”. W ramach tej usługi seniorzy, po wstępnym zbadaniu przez formalnych opiekunów, mogą zostać wirtualnie przebadani. Są oni wspierani przez asystenta, który jest odpowiedzialny za przygotowanie, towarzyszenie i realizację zaleceń z konsultacji wideo.

Dzięki temu seniorzy w sytuacjach tzw. niepilnych mogą nadal korzystać z opieki medycznej bez niedogodności związanych z transportem, poczekalniami, a przede wszystkim bez ryzyka zakażenia, które w dobie pandemii Covid-19 nabiera coraz większego znaczenia.

W trakcie całego procesu projektowania usługi seniorzy, ich opiekunowie, a także gerontolodzy byli proszeni o informacje zwrotne. Wirtualne spotkania grupowe, odgrywanie ról, testy z lekarzem prowadzącym oraz rozmowy indywidualne to przykłady metod wykorzystanych w procesie współtworzenia. Dzięki informacji zwrotnej, uwagi wszystkich uczestników procesu zostały uwzględnione w ostatecznym projekcie usługi.

Dzięki testowaniu podejścia współtworzenia w usługach publicznych, możemy powiedzieć, że jest ono wielokierunkowym procesem uczenia się – podkreśla Aneta Widak, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Rozwoju Regionu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. – Oczywiście produkty i usługi powstałe w ramach projektu HoCare2.0 są przeznaczone głównie dla seniorów i członków ich rodzin, jednak wszyscy pozostali uczestnicy procesu odnoszą z niego korzyści.

O projekcie HoCare2.0

Projekt wspiera dostarczanie i wdrażanie zorientowanych na klienta rozwiązań w zakresie opieki domowej z wykorzystaniem metody współtworzenia. Projekt jest finansowany z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA. Realizowany przez 11 partnerów z Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski i Słowenii.

Więcej o projekcie HoCare2.0 można znaleźć na stronie internetowej: