zajęcia dodatkowe

 

ZAJĘCIA I WYKŁADY  UTW  Wieliczka w 2021

Poniedziałek:

15.00 – 16.00 –  fitness dla mózgu – siedziba UTW – od 7 lutego

16.00 – 17.00 – zajęcia z języka  angielskiego grupa I – siedziba UTW (plac Kościuszki 2)

17.00 – 18.00 – zajęcia z języka  angielskiego grupa II – siedziba UTW 

Wtorek:

10.00 – 11.30 – Bule – Solne Miasto

18.00 – 19.30 – Zumba Gold – LO Wieliczka – od 1-go lutego 

Środa:

15.00 – 16.00  Conversation in English – dla zaawansowanych  – siedziba UTW (plac Kościuszki 2) – od 2-go lutego

15.00 – 17.00 – Klub  Dyskusyjny –  siedziba UTW (Plac Kościuszki 2)

Czwartek:

18.00 – wykłady  w Magistracie

Piątek: