Strona główna » Aktualności » Prośba o wypełnienie ankiety

 
 

Prośba o wypełnienie ankiety

 

Szanowni Państwo, 

zwracam się z ogromną prośbą o udostępnienie wszystkim osobom starszym (po 60 roku życia) uczestniczącym na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku ankiety/linku z ankietą, która jest anonimowa, dobrowolna.

Uzyskane wyniki posłużą nie tylko do rozwoju naukowego studentce, ale przede wszystkim umożliwią zakończenie studiów i uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa.  Obecna sytuacja powoduje, iż nie możemy prowadzić badań /ankiet metodą tradycyjną dążąc do ograniczenia kontaktów.

Ankieta jest krótka, bardzo ciekawa.

W imieniu własnym i studentki bardzo dziękuję za udostępnienie ankiety i za każdą wypełnioną ankietę.

 

Ankieta

https://docs.google.com/forms/d/1tEXAsorui2eOlJkZS4BpqQ-EneLkv8FmUQVOdile_hU/viewform?edit_requested=true

Poczucie osamotnienia wśród osób w podeszłym wieku w czasie pandemii COVID-19.

Z wyrazami szacunku,

Dr n. med. Grażyna Puto
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
tel. 607 455  551