zajęcia dodatkowe

 

ZAJĘCIA I WYKŁADY  UTW  Wieliczka w 2021

Poniedziałek:

15.00 – 16.30 –  fitness dla mózgu – LO Wieliczka

16.00 – zajęcia z języka  angielskiego grupa I – LO Wieliczka

17.00 – Zajęcia z języka  angielskiego grupa II – LO Wieliczka

Wtorek:

10.00 – 11.30 – Bule – Solne Miasto

18.00 – 19.30 – Zumba Gold – LO Wieliczka

Środa:

11.00 – 12.30 – zajęcia taneczno-ruchowe (zależnie od pogody)

16.00 – 17.30 – Klub  Dyskusyjny – LO  Wieliczka

Czwartek:

18.00 – wykłady  w Magistracie

Piątek:

18.00 – 19.30 – Zumba Gold – LO  Wieliczka