Strona główna » Aktualności » Alarm smogowy

 
 

Alarm smogowy

 

WSTRZYMAJ  SMOG, NIE  ODDECH!

Seniorzy Wielickiego UTW włączają się w walkę ze smogiem w swoim mieście i gminie Wieliczka. Pierwszym krokiem jest złożenie podpisów pod pismem do burmistrza miasta w tej właśnie sprawie. Cytujemy list złożony na Dziennik Podawczy UMiG Wieliczka w dniu 22.03.2019

Stowarzyszenie Wielicki UTW                                                                                         Wieliczka 2019-03-21

ul Dembowskiego 4A/1

32-020 Wieliczka

 

 

Sz.Pan Artur Kozioł

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Seniorzy zrzeszeni w Wielickim UTW pragną wyrazić swoje zainteresowanie a zarazem niepokój stanem jakości powietrza w Wieliczce oraz Gminie Wieliczka, której jesteśmy mieszkańcami.

Wiemy, że smog ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie, zwłaszcza dzieci i osób starszych, a więc seniorów. Smog to wynik ludzkiej irracjonalnej działalności, począwszy od prozaicznego palenia śmieci, skończywszy na zakładach przemysłowych, nie przestrzegających norm i zakazów.

Nie zgadzamy się z faktem, że jako Polacy oddychamy najbrudniejszym powietrzem w Unii Europejskiej! Większy smog to większa liczba zachorowań /zgonów/, większe koszty leczenia.

Poprawa jakości powietrza, którym oddychamy musi stać się naszym priorytetowym działaniem. Nie chcemy tylko biernie czekać na działania ze strony władz miasta i gminy czy rządu, chcemy czynnie brać udział w tym działaniu i w miarę naszych możliwości wspierać wszystkie inicjatywy zmierzające do poprawy jakości powietrza! W ostatnich dniach obserwujemy masowy ruch różnych grup społecznych na rzecz walki ze smogiem. Młodzież na całym świecie podjęła czynne działania, powstały różne organizacje, w tym Polski Alert Smogowy i  najbardziej nam bliski Wielicki Alarm Smogowy, który działa na terenie Wieliczki i Gminy. Tworzą go mieszkańcy, którym nie jest obojętne, czym oddychamy. Pragniemy dołączyć czynnie do tej grupy, oferując pomoc w różnych dziedzinach: szerzenie edukacji, dystrybucji ulotek i plakatów, uczestniczenie w spotkaniach, seminariach oraz akcjach na rzecz walki ze smogiem. Czyste powietrze pozwala nam żyć aktywnie, uprawiać  ulubione dyscypliny sportowe, chodzić na spacery, pielęgnować przydomowe ogrody bez  obawy, że powietrze , którym oddychamy  ma ujemny wpływ na nasz stan zdrowia. Rozumiemy, że walkę ze smogiem można wygrać tylko wtedy, gdy wszyscy poczujemy się odpowiedzialni za jakość  powietrza, gdy wspólnie włożymy wkład w polepszenie jego jakości!

Szanowny Panie Burmistrzu,

doceniamy dotychczasowe działania gminy na rzecz walki ze smogiem, prosząc jednocześnie o wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów i ich stanowcze egzekwowanie (zakaz palenia węglem i drewnem), częstsze niż dotychczas kontrole ”kopciuchów” z równoczesnym przedstawieniem  formy pomocy finansowej przy decyzji zmiany kotła węglowego, bardziej intensywną akcję edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej, rodziców i seniorów. Prosimy o  informacje SMS o alarmie smogowym, bilbordy pokazujące aktualny stan powietrza i jak sobie z nim radzić. Prosimy o organizowanie masowych akcji propagujących  ekologiczny styl życia i walkę ze smogiem.

Naszym celem jest włączenie do akcji walki ze smogiem pozostałe stowarzyszenia seniorów działające na terenie Wieliczki i gminy. W porozumieniu z Krakowskim Alarmem Smogowym przeprowadzimy wykłady dla naszych słuchaczy oraz dla Klubu Seniora i Papieskiego UTW, jeśli wyrażą zgodę. Mamy prawo do oddychania  czystym powietrzem , podobnie jak to właśnie my, mamy wpływ na zmianę jakości powietrza na lepszą!

 

Z wyrazami szacunku,

seniorzy Stowarzyszenia Wielicki UTW

Tags: ,